Hệ thống năng lượng mặt trời 100kW cho công ty bảo hiểm IAG ở Úc

Chúng tôi RỦI RO NĂNG LƯỢNG trong giai đoạn cuối của việc vận hành hệ thống năng lượng mặt trời 100kW này cho IAG, công ty bảo hiểm tổng hợp lớn nhất ở Úc và New Zealand, tại trung tâm dữ liệu Melbourne của họ.

Năng lượng mặt trời là một phần quan trọng trong Kế hoạch Hành động Khí hậu của IAG, với nhóm này là trung tính carbon kể từ năm 2012.

100kW solar energy system for IAG in Australia New Zealand

100kW solar energy system for IAG in New Zealand


Thời gian đăng: 22-10-2020

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi