Hệ thống năng lượng mặt trời 500KW trên mái được xây dựng thành công ở Victoria Úc

Pacific Solar và Năng lượng rủi ro hoàn thành thiết kế và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái thương mại 500KW.

Đánh giá địa điểm chi tiết và phân tích Năng lượng Mặt trời của chúng tôi là rất cần thiết để chúng tôi có thể điều chỉnh thiết kế hệ thống để đáp ứng các yêu cầu Năng lượng cụ thể của bạn. 
Chúng tôi ở đây để đảm bảo mọi doanh nghiệp nhận ra khoản tiết kiệm tối đa từ khoản đầu tư của họ vào năng lượng tái tạo. 
Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm kho hậu cần lớn, kho lạnh, trung tâm phân phối, giao nhận hàng hóa, v.v. +++

500KW solar roof system in Victoria Australia 1

500KW solar roof system in Victoria Australia 2


Thời gian đăng: 21-9-2020

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi